فانوس‌ها همه خاموش

من از دیارِ حبــیب‌م

فانوس‌ها همه خاموش

من از دیارِ حبــیب‌م

۲ مطلب در ژانویه ۲۰۱۳ ثبت شده است

۲۴ ژانویه ۱۳ ، ۲۳:۵۸

"چیزی مثل یک رویا"

بسم الله..
"نوزده سالگی "
مثل ِ یک مرز
همراه‌ست با حس‌های مبهم
تردیدی میان رفتن ُکشف دنیای ِ جدید
"نوزده سالگی"
رویای ِ شیرین زندگانی‌ست
۲۱ ژانویه ۱۳ ، ۰۱:۰۷

دیار ِ حبیب

بسم الله الرحمان الرحیم..
گاهی تفاوتی نیست میان زندگی واقعی و مجازی.
برای ِ من که در زندگی واقعی هم مجال ِ یک‌جا نشینی نبود ، بارها در دنیای مجازی همین اتفاق افتاده است.
این بار اما می‌نویسم در دیار ِ حبیب را
باشد که پایدار بماند
.
.
من از دیار ِحبیب‌م نه از بلادِ غریب...مهیمنا به رفیقان خود رسان